Muziek op Schoot

Wat staat mij te wachten bij de cursus?

In de lessen worden liedjes gezongen, bewegingsspelletjes gedaan, gedanst op vrolijke muziek en gespeeld op eenvoudige muziekinstrumenten. Dit alles wordt afgestemd op het niveau van de kinderen. Het liedjesrepertoire wordt uitgebreid, u doet nieuwe ideeën op voor muzikale spelletjes en de kinderen krijgen de kans om samen in een groep te zingen en spelen.
Iedere les worden de nieuwe liedjestekst uitgedeeld, zodat u ze thuis ook met uw kind kunt zingen.
Er wordt gewerkt met groepen van maximum 6 à 8 kinderen, elk vergezeld door een volwassene: ouder, grootouder of verzorger. Uiteraard zijn beide (groot)ouders/verzorgers welkom tijdens de les!

Doelstellingen

 • Stimuleren dat er in het gezin weer gezongen of anderzijds muzikaal gespeeld wordt.
 • Aanbieden van verschillende liedjes en spelletjes die geschikt zijn om tijdens de dagelijkse routine met en voor baby’s te zingen en te spelen.
 • De mogelijkheid scheppen voor het leggen van sociale contacten tussen de ouders en de baby’s/peuters.
 • De ouders bewust maken van:
  • de mogelijkheid om via muziek, met name zingen, een plezierig contact te krijgen met hun kind.
  • Het gegeven dat men geen muzikaal talent hoeft te zijn om met zijn/haar kind te zingen.

Cursus

Om goed aan te sluiten bij de interesses en mogelijkheden van de kinderen zijn er cursussen voor vijf verschillende leeftijdsgroepen:

 • baby’s van 4 tot 7 maanden
 • baby’s van 8 tot 12 maanden
 • peuters van 13 tot 18 maanden
 • peuters van 19 tot 24 maanden
 • peuters van 25 tot 36 maanden

De les duurt 45 minuten, waaronder een koffie/thee moment. Met maximum 8 baby’s met (groot)ouder/verzorger.