Waarom muziek?

Waarom is het belangrijk muzikale ontwikkeling te stimuleren bij jonge kinderen

Muziek is een fundamenteel onderdeel van onze cultuur en kan een grote rol spelen in de opvoeding van een kind. Door muziek leren jonge kinderen op een unieke manier hun emoties op natuurlijke en evenwichtige manier uit te drukken en te communiceren met hun omgeving. Bovendien helpt muziek het kind motorische, sociale, cognitieve en zintuiglijke vaardigheden op te bouwen. Muziek als toegevoegde waarde of als onafhankelijk thema, waar het om gaat is dat wij een muzikale omgeving van hoge kwaliteit voor onze kinderen opbouwen, vanaf het allereerste begin, dat wil zeggen: vanaf de geboorte.

Hoe zien de lessen eruit?


De les bestaat uit drie verschillende vormen, geheel afhankelijk van de leeftijd van de deelnemers ( baby’s, dreumesen, peuters, kleuters). De reden daarvoor is dat kinderen verschillende motorische, sociale, cognitieve en emotionele reacties hebben, in overeenstemming met hun leeftijd en het stadium van ontwikkeling.
De eerste en laatste activiteiten zijn hetzelfde bij iedere groep: bij aanvang van iedere muziekbijeenkomst wordt ieder kind individueel begroet met een “hallo”-liedje en aan het einde krijgt iedereen de gelegenheid om gedag te zingen, alles op een vrolijke en speelse manier.

Beweging

Vanaf de geboorte is bewegen de natuurlijkste en meest spontane reactie op muziek. Daarom bevat de muziekles uit verschillende activiteiten die zich richten op beweging en ruimtelijke verkenning, zoals muzikale spelletjes met linten, sjaals, ballen of zelfs zonder materiaal. Met deze activiteiten leert het kind zijn beweging en ademhaling te coördineren met de muziek die het te horen krijgt.

Luisteren

De luistermomenten, die speciale concentratie vragen, zijn ook van het grootste belang. Tijdens deze momenten komen de kinderen in aanraking met het plezier van luisteren en uitproberen, spelen met en onderzoeken van nieuwe geluiden en muziekinstrumenten. Ook stilte krijgt speciale aandacht: het is juist tijdens deze momenten van stilte dat het kind alle muzikale informatie in zich opneemt. Het is vaak ook het moment van onverwachte reacties, zoals het herhalen van de bewegingen of korte tonale loopjes, die kort daarvoor waren gespeeld. We moeten niet opzettelijk reacties van de kinderen willen uitlokken, maar in plaats daarvan hun eigen leer-ritme respecteren, door hen ruimte te geven om hun mogelijkheden zelf te ontdekken.

Prikkels voor alle ontwikkelingsgebieden

Naast het ontwikkelen van de muzikaliteit bestrijkt de muziekbijeenkomst verschillende andere ontwikkelingsgebieden van de opvoeding:

 • Muzikale ontwikkeling: luisteren, bewegen, zingen, uitproberen van muziekinstrumenten
 • Motorische ontwikkeling: bewustzijn van het eigen lichaam, evenwicht, ruimtelijke oriëntatie, motorische coördinatie
 • Sociale ontwikkeling: spelen met anderen, eigen grenzen leren kennen, leren door naar anderen te kijken
 • Emotionele ontwikkeling: leren over gevoelens, ontwikkelen van creativiteit, ontwikkelen van de relatie tussen kind en verzorger, zelfbewustzijn
 • Cognitieve ontwikkeling: concentratie, de lichaamsdelen leren benoemen, begrippen zoals “op”, “onder” en “naast”, zinscontructie en woordbegrippen beter begrijpen
 • Spraak- en taalontwikkeling: spelen met spreekgeluiden, goed articuleren, mondmotoriek, uitbreiding van de woordenschat
 • Zintuiglijke ontwikkeling: aanraken, luisteren, kijken
 • Muzikale diversiteit

  Waarom is verscheidenheid aan toon en maat, dynamiek en tempo zo belangrijk? Laten we terug gaan naar de vergelijking tussen het proces van muzikale vorming en het leren van een taal. Vanaf het moment van de geboorte leggen de ouders verbaal contact met het kind, brengen het op natuurlijke manier in aanraking met lettergrepen, woorden en zinnen, zonder het speciale doel om het kind te leren spreken. Het kind neemt deze taal-informatie wel in zich op om op deze manier een woordenschat door imitatie te ontwikkelen, totdat het zelf het stadium bereikt van verbale improvisatie. Vergelijkenderwijs zal het kind, als het wordt blootgesteld aan een rijke en gevarieerde muzikale omgeving, een grotere muzikale “woordenschat” en een betere muzikale manier van denken en begrijpen ontwikkelen.

  Materialen

  De keuze van materialen wordt gemaakt met oog voor de veiligheid van het kind. Materialen worden op speelse manier geintroduceerd door de verscheidenheid aan timbres, kleuren en materiaalgebruik. Tijdens de muzikale activiteiten worden die materialen gebruikt, die geschikt zijn voor het stadium van ontwikkeling van het kind en die veel verschillende mogelijkheden tot bespelen hebben.

  Stem

  Wat het stemgebruik betreft: alle liedjes worden op gemiddeld-hoog bereik gezongen, geschikt voor de kinderstem, zodat ze op een natuurlijke en goede manier de muziek (geluiden) die ze horen kunnen nadoen. Laten we niet vergeten dat kinderen in de allereerste plaats leren door nadoen en dat wij hun daarom een zo goed mogelijk voorbeeld moeten geven. De belangrijkste elementen bij een muzieksessie zijn ongetwijfeld beweging en stemgebruik.